นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Daenggimeorithailand ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก Daenggimeorithailand เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง Daenggimeorithailand เอง เช่น ทางSkinoxyส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง Daenggimeorithailand ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย Daenggimeorithailand เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก Daenggimeorithailand  ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ Daenggimeorithailand ได้รับคำร้องของท่าน Daenggimeorithailand จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.Daenggimeorithailand.com

6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน Daenggimeorithailand ของลูกค้าเอง

6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วิธีการแจ้งเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า จากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต Daenggimeorithailand

2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชี Daenggimeorithailand ของท่าน

4. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ

5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต Daenggimeorithailand

6. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

7. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Daenggimeorithailand.com

2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)

3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนการสั่งซื้อสินค้าของท่าน และกรุณาเก็บสำเนาของเอกสารการสั่งซื้อและข้อตกลงไว้กับตัวท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการสั่งซื้อจาก www.Daenggimeorithailand.com กรณีที่ท่านกดยืนยันการสั่งซื้อแล้วนั้น ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้

การชำระเงินค่าสินค้า ต้องชำระสินค้าผ่าน 2 ช่องทางนี้เท่านั้น คือ 1. โอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางธนาคาร 2. ชำระผ่านบัตรเครคิต ผ่าน Omise ทางเราไม่มีนโยบายรับชำระด้วยเงินสดในขณะนี้

คำอธิบายสินค้า เปลี่ยนแปลงราคา โปรดตรวจสอบราคาผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Call center โทร.02-382-1254-6


ข้อผูกพันการซื้อขาย ใบการสั่งซื้อของท่านถือเป็นใบเสนอซื้อ-ขายจากทางเรา จะไม่มีสัญญาใดๆ จนกว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมล์ เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับก่อให้เกิดสัญญาระหว่างท่านกับทางบริษัทว่าจะจัดส่งสินค้าตามจำนวนที่ระบุ ภายในวันและเวลาที่กำหนด เมื่อสินค้าถูกจัดส่งไปยังปลายทางที่ท่านระบุ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าตามข้อตกลงเมื่อการชำระสินค้าครบตามจำนวนถือเป็นที่สิ้นสุดข้อสัญญา หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสั่งซื้อ หรือการทำสัญญาสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสั่งซื้อนั้นๆ หรือปฏิเสธโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดส่งล่าช้า ในกรณีที่การจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด อันเนื่องมากจากสาเหตุใดก็ตาม ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบ และระบุเวลาการส่งสินค้าครั้งต่อไปให้อีกครั้งนึง โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติมได้

 

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


การเก็บรวบรวมข้อมูล บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา


เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้) เว็บไซต์ของเราอาจใช้ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ คุกกี้ และ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และ ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากนี้ คุกกี้ ยังสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถ "ปรับเปลี่ยน" ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย การจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ ทว่า คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะมิได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้แล้ว คุกกี้ อาจจะจดจำข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้และอาจมีการแบ่งปันผลรวมทั้งหมดของ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูล กับบุคคลที่สามได้

การเปิดเผยข้อมูล บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ
(2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ
(3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

ความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีก็แต่เพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเรา (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อสงสัย หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]  

Back to Top